Andlig vägledning

dream-catcher

Med tydlig och verklighetsförankrad medialitet finns mediumet för Dig i det mediala samtalet.

Med dig från mötet har du en ökad tillgång till din egen andlighet, din egen kapacitet och du kan tydligare se vilka möjligheter som finns. Möjligheter och inre potential du intuitivt kanske känt på dig fanns där eller möjligheter du inte vågade titta åt, men som du nu med större självklarhet kan ta till dig.

Minns att det är nu, den här sekunden, du skapar din framtid och eftersom du är en skapare har du självklart också fullt ansvar för ditt eget liv. Det kan ingen någonsin ta ifrån dig, men med lite ovanperspektiv och visdom från ett högre medvetande kan du kanske skapa en enklare eller mer förtröstansfull tillvaro.