Sprituell Healing

lighthouse-168132_1280Ordet healing betyder läkning och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en avslappnande och energiskapande behandling för hela kroppen. Med lätt beröring eller med händerna en bit från kroppen hjälper terapeuten, klienten/patienten att balansera det fysiska, psykiska, emotionella och andliga välbefinnandet (sinne, själ och kropp). Under en behandling lägger jag energin där den behövs.

Hur kan jag veta vart jag ska lägga mina händer?
En spirituell healer är någon som i behandlingar använder sig av sitt högre jag och har mediala kunskaper, helande kvaliter och insikter i psykologiska och energimässiga strukturer i och runt vår kropp.

Vilka är fördelarna med Healing ?

 • Smärtlindring
 • Påskyndar det postoperativa återhämtandet/förloppet
 • Minskar eller tar bort symtom vid och efter cytostatikabehandling/kemoterapi
 • Reducerar stress
 • Dämpar ångest och depression
 • Stärker och hjälper immunförsvaret
 • Förbättrar rörlighet och tillfrisknandet efter en operation
 • Minskar användandet av smärtstillande  mediciner postoperativt
 • Ökar välbefinnandet
 • Minskar ett ev. agiterat beteende hos dementa personer (lugnande)
 • Minskar negativa effekter efter trauma/kronisk smärta/och posttraumatisk stress
 • Förbättrar/ökar livskvaliteten
 • Assistans i livets slutskede (avslappnande, lugn, accepterande)
 • Stödjande vid missbruksavvänjande behandling
 • Etablera eller fördjupa en andlig kontakt

Efter en behandling kan man bli trött, lugn och ibland lite frusen. Det är många processer som går i gång i kroppen.

Healing ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte istället för sjukvård!

Har Du allergiska besvär?

Behandla dina allergier, överkänsligheter och allergiska besvär med Bicom bioresonansterpi.
Lär mer här »