Sprituell Healing

lighthouse-168132_1280Ordet healing betyder läkning och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en avslappnande och energiskapande behandling för hela kroppen. Med lätt beröring eller med händerna en bit från kroppen hjälper terapeuten, klienten/patienten att balansera det fysiska, psykiska, emotionella och andliga välbefinnandet (sinne, själ och kropp). Under en behandling lägger jag energin där den behövs.

Hur kan jag veta vart jag ska lägga mina händer?
En spirituell healer är någon som i behandlingar använder sig av sitt högre jag och har mediala kunskaper, helande kvaliter och insikter i psykologiska och energimässiga strukturer i och runt vår kropp.

Vilka är fördelarna med Healing ?

StrongGreen Smärtlindring
StrongGreen Påskyndar det postoperativa återhämtandet/förloppet
StrongGreen Minskar eller tar bort symtom vid och efter cytostatikabehandling/kemoterapi
StrongGreen Reducerar stress
StrongGreen Dämpar ångest och depression
StrongGreen Stärker och hjälper immunförsvaret
StrongGreen Förbättrar rörlighet och tillfrisknandet efter en operation
StrongGreen Minskar användandet av smärtstillande  mediciner postoperativt
StrongGreen Ökar välbefinnandet
StrongGreen Minskar ett ev. agiterat beteende hos dementa personer (lugnande)
StrongGreen Minskar negativa effekter efter trauma/kronisk smärta/och posttraumatisk stress
StrongGreen Förbättrar/ökar livskvaliteten
StrongGreen Assistans i livets slutskede (avslappnande, lugn, accepterande)
StrongGreen Stödjande vid missbruksavvänjande behandling
StrongGreen Etablera eller fördjupa en andlig kontakt

Efter en behandling kan man bli trött, lugn och ibland lite frusen. Det är många processer som går i gång i kroppen.

Healing ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte istället för sjukvård!

Behandlingar

💚  Bioresonans terapi
💚 Coaching
💚 Hypnos

💚 Healing
💚  Massage
💚 Meditation
💚  Regndroppsmassage

💚 Regression

💚Access Bars

💚Lymfmassage 

Har Du allergiska besvär?

Behandla dina allergier, överkänsligheter och allergiska besvär med Bicom bioresonansterpi.
Lär mer här »