Hypnos

businessman-336621_1280Inom hypnos arbetar man huvudsakligen med tre olika behandlingsmetoder, dessa är Suggestionsterapi, regressionsterapi och hypnoanalys och de hör till samlingsnamnet hypnosterapi. I många fall kan det vara just hypnosterapi som kan hjälpa dig att bli permanent fri från ditt problem, genom hypnosens unika fördelar.

Dessa fördelar är att man under hypnos kommer förbi dina inre blockeringar och når ner i ditt undermedvetna. Det är på den platsen där alla bortträngda och bortglömda minnen och känslor finns lagrade från tidig barndom fram till det liv du lever idag. Det är det undermedvetna som styr hur du känner dig från dag till dag, hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv. Det är alltså i det undermedvetna som förändringen måste ske, om det ska ge en fortsatt effekt. 

Hypnos med hypnoterapi
Hypnoterapi används för att undersöka hela barndomen, uppväxten och även senare betydelsefulla händelser. När man gått igenom detta kan man se ifall det är några upplevelser som är direkt hämmande för dig och då kan man börja arbeta sig igenom dessa trauman. När detta gjorts är det vanligt att kunna uppleva stor lättnad och frihet. Varje behandling tar ungefär 1 timme och det krävs i vanliga fall någonstans mellan 8 och 12 behandlingar.

Hypnos med suggestionsterapi
Suggestionsterapi är en teknik som används när dina problem inte är av djupare emotionell karaktär och därför kan åtgärdas utan djupare analys. Suggestioner används vid olika problem som tex. stärka självkänslan, öka självförtroendet, sluta röka, nagelbitning, flygrädsla, scenskräck, avslappning, viktminskning/viktuppgång, stress, sömnsvårigheter m.m. Varje behandling tar ca. en timme.

Hypnos med regressionsterapi
Regressionsterapi används när dina problem kan ha kommit från något av dina tidigare liv. Dessa problem kan vara fobier, rädslor, depression, tillitsproblem, hämningar, relationsproblematik, ätstörningar, sexuella problem, lågt självförtroende eller självskadeproblematik och kan då komma av traumatiska händelser i det tidigare livet. Varje behandling tar ca. två till tre timmar. Med hjälp av regressionsterapi går vi tillbaka och ser ifall tidigare upplevelser i tidigare liv kan vara anledningen till ditt problem.

Behandlingar

💚  Bioresonans terapi
💚 Coaching
💚 Hypnos

💚 Healing
💚  Massage
💚 Meditation
💚  Regndroppsmassage

💚 Regression

💚Access Bars

💚Lymfmassage 

Boka tid!

Medicinsk massage terapeut och coach

certifierad massör

Louise Vilhelmsson

www.helhetscentret.bokadirekt.se
helhetscentret@gmail.com
tel. 070-28 29 653

Naprapat
Lotta Antoniusson
Finns på plats på måndagar.
lottasnaprapatklinik@telia.com 
tel. 070-647 59 49